Guia Cavallers / Guía Cavallers


Guia Bloc

a

Cavallers

 

 • Problemes: 931
 • Pàgines:
 • Sectors: 21
 • Fotos
 • Preu 23€

Totes les informacions estan en català, castellà i anglès. Les explicacions dels problemes estan en català, però hi ha un breu diccionari català-castellà-anglès al final de la guia.

Guia Bloque

en

Cavallers

 

 • Problemas: 931
 • Paginas:
 • Sectores: 21
 • Fotos
 • Precio 23€

Todas las informaciones están en catalán, castellano e inglés. Las explicaciones de los diferentes problemas están en catalán, pero hay un pequeño diccionario catalán-castellano-inglés al final de la guía. 


Bouldering Guidebook Cavallers

 

 • Problems: 931
 • Pages:
 • Sectors: 21
 • Photos
 • Price 23€

All the information is in Catalan, Spanish and English. The explanation of the different climbing problems are in catalan, but there is a brief Catalan-Spanish-English dictionary at the end of the guidebook.Cavallers

Boulder Gidaliburua

 

 • Arazoak: 931
 • Horriak:
 • Alderdiak: 21
 • Argazkiak
 • Prezioa 23€

Informazio guztiak katalanieraz, gaztelanieraz eta ingeleraz daude. Boulder arazoen azalpena katalanieraz dago, baina gidaliburuaren bukaeran katalaniera-gaztelaniera-ingelera hiztegi labur bat aurkituko duzue.